Carian Kursus

[ TZA0015 ] Kursus MyPortfolio: Panduan Kerja Sektor Awam [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini memberikan bertujuan pendedahan kepada penjawat awam berkaitan dengan garis panduan, pendekatan dan langkah-langkah menyediakan dokumen MyPortfolio berpandukan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bil. 4 Tahun 2018 myPortfolio: Panduan Kerja Sektor Awam yang diterbitkan pada 12 Julai 2018 dan Surat PKPA Bil. 1 Tahun 2018 Panduan Penetapan Tempoh Masa dalam Carta Alir bagi myPortfolio: Panduan Kerja Sektor Awam yang diterbitkan pada 12 Oktober 2018.

Objektif Kursus
 1. Menerangkan dan melaksanakan tatacara penyediaan myPortfolio dengan teratur; dan
 2. Menyediakan satu myPortfolio untuk satu jawatan yang berasaskan sekurang-kurangnya satu proses kerja bagi tujuan pembentangan dan perbincangan kumpulan berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan semasa.
Syarat Tambahan

Peserta yang telah dipilih untuk menghadiri kursus dalam talian perlu mematuhi syarat-syarat tambahan berikut:

 1. Tidak perlu hadir secara fizikal ke INTAN Kampus Wilayah Timur (INTIM) sama ada untuk pendaftaran, menghadiri kuliah dan sebagainya. Hanya perlu berada di tempat masing-masing dengan akses kepada komputer berinternet, mikrofon dan webcam.
 2. Kelulusan Ketua Jabatan diperolehi oleh peserta semasa borang pengesahan kehadiran DTIMS dimuatnaik.
 3. Peratus kehadiran peserta adalah 80% tanpa gagal.
 4. Kamera telefon bimbit atau komputer perlu sentiasa dalam mod aktif yang menunjukkan imej hidup (live image) kehadiran peserta sepanjang kursus.
 5. Nama sebenar dan singkatan nama kementerian, jabatan atau agensi hendaklah dinyatakan.
 6. Mendaftar masuk ke platform dalam talian yang telah ditetapkan tepat jam 8.20 pagi pada hari berkursus. Link ke platform akan diedarkan oleh urus setia kursus sehari sebelum kursus bermula.
 7. Mengemukakan soalan atau maklum balas semasa sesi pembelajaran dengan mengangkat tangan sebelum menetapkan mikrofon pada mod ON atau taip melalui ruangan chat window.
 8. Mengekalkan adab tatasusila semasa berinteraksi menerusi ruangan chat window. Beri laluan kepada penceramah/peserta lain untuk turut berkongsi maklumat.                           
 9. Memastikan bebas daripada aktiviti lain semasa menghadiri kursus. Sekiranya perlu menguruskan hal penting yang tidak dapat dielakkan, sila maklumkan kepada urus setia melalui ruangan chat window.
 10. Membuat penilaian kursus  melalui pautan www.dtims.intan.my bagi memperolehi Sijil Kehadiran Kursus pada hari terakhir kursus.
Modul/Topik
Hari Pertama | 14/03/2022 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PENDAFTARAN & TAKLIMAT KURSUS
: MODUL A - PENGENALAN MYPORTFOLIO
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: MODUL B - TAKLIMAT TATACARA PENYEDIAAN MYPORTFOLIO
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: MODUL B - TAKLIMAT TATACARA PENYEDIAAN MYPORTFOLIO (sambungan)
Hari Ke-2 | 15/03/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: MODUL C - AMALI (PROSES PENYEDIAAN MYPORTFOLIO)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: MODUL C - AMALI (PROSES PENYEDIAAN MYPORTFOLIO) (sambungan)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: MODUL C - AMALI (PROSES PENYEDIAAN MYPORTFOLIO) (sambungan)
Hari Ke-3 | 16/03/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: MODUL D - PEMBENTANGAN
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: MODUL D - PEMBENTANGAN (sambungan)
: MODUL E - RUMUSAN DAN PENILAIAN