Carian Kursus

[ UZA0026 ] Kursus Integriti Maklumat: Gamifikasi [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Peranan penjawat awam amat penting dalam membantu menyampaikan aspirasi Kerajaan melalui pelaksanaan semua dasar secara efektif dan penuh dedikasi. Penjawat awam secara keseluruhannya adalah bertanggungjawab mentadbir negara dengan baik serta penuh berintegriti bagi menghindari negara terjerumus ke dalam kemelut yang boleh menggugat ketenteraman awam seterusnya mencetuskan permusuhan antara kaum yang mana pada akhirnya membawa kepada kehilangan kepercayaan masyarakat kepada pentadbiran Kerajaan. Tidak dinafikan bahawa sektor perkhidmatan awam merupakan penyumbang terbesar kepada negara. Justeru itu, penjawat awam perlu bersedia untuk menangani dan mengurus cabaran baru sejajar dengan trend global perkembangan kemajuan teknologi informasi kerana ia memberikan impak sangat ketara terhadap penyampaian perkhidmatan awam kepada masyarakat.

Melalui kursus ini, diharapkan para peserta lebih peka kepada peranan tanggungjawab masing-masing semasa menguruskan Integriti Maklumat di jabatan. Dalam hal urusan melibatkan penggunaan media sosial pula, penjawat awam juga perlu mengetahui etika dan prinsip penggunaannya dengan berhemah agar rahsia kerajaan tidak dikompromi atau terlepas kepada pihak luar tanpa kebenaran yang sah.

Objektif Kursus
 1. MENYENARAIKAN KONSEP DAN FALSAFAH INTEGRITI BERDASARKAN PEMBUDAYAAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM;
 2. MENGAPLIKASIKAN KAWALAN PENGENDALIAN DOKUMENTASI FIZIKAL BERDASARKAN DASAR KESELAMATAN PERLINDUNGAN DAN PENGURUSAN REKOD RASMI KERAJAAN; DAN
 3. MENGKLASIFIKASI TARAF MAKLUMAT BAGI MENJAGA KEPENTINGAN JABATAN
Brosur/Dokumen
Syarat Tambahan
 1. Pemillihan peserta kursus diutamakan kepada pegawai yang menguruskan maklumat penting di jabatan
 2.  Pemilihan peserta yang lain adalah berdasarkan justifikasi peserta memohon kursus ini.
 3.  Peserta perlu mematuhi syarat-syarat tambahan berikut :

      (Bersemuka)

 • Memuat turun surat Tawaran Kursus dan melengkapkan Borang Pengesahan Kehadiran untuk dimuat naik sebagai maklum balas kelulusan Ketua Jabatan dalam DTIMS.
 • Peratus kehadiran peserta mestilah tidak kurang 80% tanpa gagal bagi melayakkan menerima Sijil Kehadiran Kursus;
 • Membuat penilaian kursus melalui pautan http://www.dtims.intan.my bagi memperolehi Sijil Kehadiran Kursus pada hari terakhir kursus; dan
 • Daftar kehadiran berkursus dalam Program Pembangunan Kompetensi HRMIS (bagi agensi yang berkaitan).

      (Secara Dalam Talian)

 • Pautan link kursus akan diberikan kepada peserta dua (2) hari sebelum berkursus. 
 • Memuat turun surat Tawaran Kursus dan melengkapkan Borang Pengesahan Kehadiran untuk dimuat naik sebagai maklum balas kelulusan Ketua Jabatan dalam DTIMS.
 • Peratus kehadiran peserta mestilah tidak kurang 80% tanpa gagal bagi melayakkan menerima Sijil Kehadiran Kursus;
 • Kamera telefon bimbit atau komputer perlu sentiasa dalam mod aktif yang menunjukkan imej hidup (live image) kehadiran peserta sepanjang kursus;
 • Menetapkan webcam pada mod ON semasa kursus berlangsung dan menetapkan mikrofon pada mod OFF sekiranya tidak digunakan;
 • Nama sebenar dan singkatan nama kementerian atau jabatan atau agensi hendaklah dinyatakan;
 • Mendaftar masuk ke platform dalam talian yang telah ditetapkan tepat jam 8.00 pagi pada hari berkursus. 
 • Mengemukakan soalan dan maklum balas semasa sesi pembelajaran dengan mengangkat tangan sebelum menetapkan mikrofon pada mod ON atau taip melalui ruangan chat window;
 • Mengekalkan adab tatasusila semasa berinteraksi menerusi chat window. Beri laluan kepada penceramah dan peserta lain untuk turut berkongsi maklumat;
 • Memastikan bebas daripada aktiviti lain semasa mengikuti kursus. Sekiranya perlu menguruskan hal penting yang tidak dapat dielakkan, sila maklumkan kepada urus setia melalui ruangan chat window;
 • Membuat penilaian kursus melalui pautan http://www.dtims.intan.my bagi memperolehi Sijil Kehadiran Kursus pada hari terakhir kursus;
 • Muat turun e-sijil, nota dan pelbagai rujukan lain boleh dibuat selepas penilaian program diselesaikan; dan
 • Daftar kehadiran berkursus dalam Program Pembangunan Kompetensi HRMIS (bagi agensi yang berkaitan).
Modul/Topik
Hari Pertama | 06/05/2024 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: INTEGRASI KUMPULAN
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: PRINSIP KESELAMATAN PERLINDUNGAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: CABARAN INTEGRITI MAKLUMAT
Hari Ke-2 | 07/05/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: SIMULASI KAWALAN REKOD
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: (K+M) + S = R
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: INTEGRITI MAKLUMAT JAMINAN KETENTERAMAN AWAM
Hari Ke-3 | 08/05/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: EKSPLORASI IMG
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: EKSPLORASI IMG (BERSAMBUNG)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: CYBERSAFE: SEDAR...KAH ANDA?
Hari Ke-4 | 09/05/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: TEKNIK EFEKTIF PENYEDIAAN MAKLUMAT (TEPM)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: TEKNIK EFEKTIF PENYEDIAAN MAKLUMAT (TEPM) (BERSAMBUNG)