Carian Kursus

[ KXA0016 ] Kursus Pengenalan Keselamatan dan Pertahanan bagi Penjawat Awam [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Sejajar dengan keperluan persekitaran semasa yang dinamik, justifikasi penganjuran kursus adalah seperti berikut:

 1. Memberikan pendedahan kepada penjawat awam berkenaan kepentingan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah Malaysia;
 2. Menerapkan budaya pemikiran strategik bagi memastikan tahap kesedaran dan siapsiaga yang tinggi dalam isu keselamatan negara; dan
 3. Menyediakan ruang perbincangan antara peserta kursus mengenai cabaran pertahanan Malaysia dalam era globalisasi dan melahirkan warga Perkhidmatan Awam yang berpengetahuan dan cakna dalam bidang keselamatan dan strategi.

Di akhir kursus, peserta akan dapat:

i. Menerangkan dengan ringkas Kertas Putih Pertahanan Negara serta Dasar Keselamatan Negara;

ii. Mengenalpasti cabaran dan isu-isu keselamatan bukan tradisional seperti keselamatan makanan, ancaman siber dan juga isu-isu pencerobohan persempadanan Negara; dan

iii. Menjelaskan peranan penjawat awam dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah Malaysia.

Objektif Kursus
 1. Menerangkan dengan ringkas Kertas Putih Pertahanan Negara serta Dasar Keselamatan Negara
  Explain the National Defense White Paper and the National Security Policy
 2. Mengenalpasti cabaran dan isu-isu keselamatan bukan tradisional seperti keselamatan makanan, ancaman siber dan juga isu-isu pencerobohan persempadanan Negara
  Identify non-traditional security challenges and issues such as food security, cyber threats and territorial encroachments at national borders
 3. Menjelaskan peranan penjawat awam dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah Malaysia
  Understanding the role of civil servants in defending the sovereignty and territorial integrity of Malaysia
Syarat Tambahan

Penginapan peserta kursus tidak disediakan sepanjang tempoh kursus.

Modul/Topik
Hari Pertama | 16/07/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Asas Pendekatan Keselamatan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Mekanisme Pengurusan Keselamatan Negara & Dasar Keselamatan Negara 2021-2025
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Dasar Keselamatan dan Ketenteraman Awam (DKKA)
Hari Ke-2 | 17/07/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Kertas Putih Pertahanan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengenalan Kepada Ancaman Tradisional dan Bukan Tradisional
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Cabaran Sekuriti Makanan Negara
Hari Ke-3 | 18/07/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Jenayah Rentas Sempadan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengenalan kepada United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Isu -Isu Kontemporari dalam Keselamatan Negara, Serantau dan Antarabangsa