Carian Kursus

[ TZA0015 ] Kursus MyPortfolio: Panduan Kerja Sektor Awam [ Siri 2/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini memberikan bertujuan pendedahan kepada penjawat awam berkaitan dengan garis panduan, pendekatan dan langkah-langkah menyediakan dokumen MyPortfolio berpandukan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bil. 4 Tahun 2018 myPortfolio: Panduan Kerja Sektor Awam yang diterbitkan pada 12 Julai 2018 dan Surat PKPA Bil. 1 Tahun 2018 Panduan Penetapan Tempoh Masa dalam Carta Alir bagi myPortfolio: Panduan Kerja Sektor Awam yang diterbitkan pada 12 Oktober 2018.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan dan melaksanakan tatacara penyediaan myPortfolio dengan teratur; dan
  2. Menyediakan satu myPortfolio untuk satu jawatan yang berasaskan sekurang-kurangnya satu proses kerja bagi tujuan pembentangan dan perbincangan kumpulan berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan semasa.
Syarat Tambahan

1. Peserta perlu mendapatkan pelepasan daripada Ketua Jabatan terlebih dahulu sebelum menghadiri kursus;

2. Sepanjang tempoh kursus dijalankan, peserta adalah diwajibkan untuk menghadiri sepenuhnya aktiviti yang telah ditetapkan. Ketidakhadiran sebanyak 20% daripada keseluruhan aktiviti kursus akan menyebabkan peserta TIDAK LAYAK untuk dianugerahkan sijil kehadiran kursus;

3. Peserta kelainan upaya (OKU) atau mempunyai masalah kesihatan adalah diwajibkan untuk memaklumkan kepada urus setia kursus seminggu sebelum tarikh kursus;

4. Makan pagi dan tengahari sepanjang kursus akan disediakan oleh pihak INTIM, kecuali makan tengah hari pada hari terakhir kursus TIDAK disediakan; dan
Buku program tidak akan dicetak mulai tahun 2021 selaras dengan dasar penjimatan INTAN. Edaran buku program akan dibuat secara dalam talian sahaja dan boleh dimuat turun melalui portal DTIMS.

5. Tempat penginapan di dalam INTAN Kampus Wilayah Timur adalah tidak disediakan. Sejumlah RM30.00 (tunai) akan dikutip dari setiap peserta sebagai yuran pendaftaran kursus pada hari pertama kursus. Resit rasmi akan dikeluarkan bagi membolehkan para peserta membuat tuntutan semula daripada Kementerian/ Jabatan/ Agensi /Institusi masing-masing. Sukacita kiranya tuan/puan dapat memberikan pengesahan kehadiran melalui dashboard pengguna (www.dtims.intan.my).

6. Peraturan-peraturan semasa kursus akan dimaklumkan kepada tuan/puan pada hari pendaftaran.

Modul/Topik
Hari Pertama | 16/05/2022 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PENDAFTARAN & TAKLIMAT KURSUS
: MODUL A - PENGENALAN MYPORTFOLIO
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: MODUL B - CARTA FUNGSI DAN AKTIVITI BAGI FUNGSI
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: MODUL B -PENYEDIAAN DESKRIPSI TUGAS (JOB DESCRIPTION)
Hari Ke-2 | 17/05/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: MODUL B - LATIH AMAL PENYEDIAAN DESKRIPSI TUGAS (JOB DESCRIPTION)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: MODUL C - PENYEDIAAN PROSES KERJA
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: MODUL C - LATIH AMAL PENYEDIAAN PROSES KERJA
Hari Ke-3 | 18/05/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: MODUL C - CARTA ALIR, SENARAI SEMAK DAN LATIH AMAL
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: MODUL D - SENARAI UNDANG-UNDANG, SENARAI JAWATANKUASA, SENARAI BORANG DAN LATIH AMAL
: MODUL E - RUMUSAN DAN PENILAIAN