Carian Kursus

[ KNA0021 ] Kursus Talent Management [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan dan pemahaman kepada peserta mengenai amalan dan strategi Pengurusan Bakat dalam skop Pengurusan Sumber Manusia. 

Peserta juga turut diberi pendedahan tentang strategi dan pelaksanaan pelan pengantian dalam organisasi disamping berpeluang untuk memahami amalan-amalan terbaik pengurusan bakat dalam industri.

Objektif Kursus
  1. Memberi pendedahan mengenai Pengurusan Bakat dan kepentinganya dalam Perkhidmatan Awam.
  2. Memahami kepentingan amalan Pelan Penggantian dalam sesebuah organisasi.
  3. Memahami amalan-amalan terbaik Pegurusan Bakat dari industri
Syarat Tambahan

Keutamaan akan diberikan kepada peserta yang berperanan sebagai Pengurus Sumber Manusia atau menguruskan Urusan Latihan di Jabatan/Agensi.

Modul/Topik
Hari Pertama | 24/04/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Taklimat Kursus
: Pengurusan Sumber Manusia dalam Perkhidmatan Awam Malaysia.
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengenalan kepada Pengurusan Bakat
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pelan Strategi Pengurusan Bakat
Hari Ke-2 | 25/04/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Lawatan Korporat
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Lawatan Korporat
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Langkah-Langkah Pengurusan Bakat
Hari Ke-3 | 26/04/2024 | Jumaat
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Kepada Pelan Penggantian dan Kepentingan Dalam Organisasi
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pelan Penggantian: Strategi Pembangunan dan Pelaksanaan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penilaian dan Penutup