Carian Kursus

[ KPB0010 ] Kursus Tadbir Urus Terbaik [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus Tadbir Urus Terbaik yang disediakan oleh Pusat Pengajian Dasar Awam, Pengurusan Projek, dan Governan (PDPG) memberikan pengetahuan dan pendedahan kepada penjawat awam gred 11 hingga 40 mengenai konsep tadbir urus sektor awam secara asas dan memperkenalkan elemen-elemen tadbir urus terbaik dalam membentuk penjawat awam yang berorientasikan rakyat bagi memastikan penyampaian perkhidmatan awam yang terbaik.

Objektif Kursus
  1. menerangkan konsep asas Tadbir Urus Sektor Awam; dan
  2. menjelaskan kepentingan elemen-elemen Tadbir Urus Terbaik dalam Sektor Awam
Syarat Tambahan

Kumpulan Sokongan Gred 11- 40

 

Modul/Topik
Hari Pertama | 10/01/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pendaftaran & Ice-Breaking
: Ceramah 1: Pendekatan Asas Tadbir Urus
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Ceramah 2: Evolusi Tadbir Urus Dalam Sektor Awam
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pitching Session: Tadbir Urus Terbaik
: Gamifikasi: Bob the Builder
Hari Ke-2 | 11/01/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Ceramah 3: Cabaran Tadbir Urus Dalam Penyampaian Perkhidmatan Awam
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Ceramah 4: Tadbir Urus Projek
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Motion & Action
: Refleksi & Penutup