Carian Kursus

[ BZA0017 ] Kursus Pengurusan Sumber Manusia Baharu "Human Resource Champions" (Modul Pengurusan Gaji, Elaun dan Kemudahan) [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Modul Pengurusan gaji, elaun dan kemudahan ini membangunkan Pengurusan Sumber Manusia yang berpengetahuan tinggi, cekap dan berkemahiran dalam bidang tugasnya.

Kursus akan dilaksanakan secara 'blended' training' melalui pelbagai kaedah serta metodologi penyampaian agar ia benar-benar memberi impak yang menyeluruh kepada peserta.

Objektif Kursus
  1. Memberi penerangan mengenai dasar dan pengurusan gaji, elaun dan kemudahan Perkhidmatan Awam supaya Pengurusan Sumber Manusia boleh memberi khidmat nasihat yang tepat kepada pegawai di agensi masing-masing
  2. Memberi kefahaman mengenai prinsip dan syarat pemberian gaji, elaun dan kemudahan Perkhidmatan Awam supaya Pengurusan Sumber Manusia dapat melaksanakan pengurusan dan pemberian gaji, elaun dan kemudahan Perkhidmatan Awam dengan teratur
Modul/Topik Muat Turun
Hari Pertama | 25/06/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengurusan Gaji
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kajian Kes dan Perbincangan Kumpulan (Pengurusan Gaji)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengurusan Elaun
Hari Ke-2 | 26/06/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Kemudahan Cuti (Perintah Am Bab C)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kemudahan Cuti (Perintah Am Bab C)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kajian kes dan Perbincangan Kumpulan (Kemudahan Cuti)
Hari Ke-3 | 27/06/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Kemudahan Perubatan (Perintah Am Bab F)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Waktu Bekerja dan Lebih Masa (Perintah Am Bab G)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Rumusan, Penilaian & Bersurai