Carian Kursus

[ BZA0004 ] Kursus Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini diadakan bagi melatih penjawat awam meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemahiran melaksanakan pengurusan baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) berdasarkan Pekeliling Transformasi Perkhidmatan Awam Bil 1 tahun 2016, iaitu Panduan Pembudayaan dan Pemerkasaan Inovasi Dalam Sektor Awam melalui Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif. 

Objektif Kursus
  1. Menerangkan pelaksanaan Pembudayaan dan Pemerkasaan Inovasi Dalam Sektor Awam melalui Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif
  2. Mengaplikasikan proses-proses dan penggunaan kaedah dan teknik terkini dalam menghasilkan projek KIK.
  3. Memperoleh kemahiran dalam penyediaan dokumentasi projek.
Syarat Tambahan

Peserta yang telah dipilih untuk menghadiri kursus dalam talian ;

1.       tidak perlu datang ke INTAN Kampus Sabah secara fizikal samaada untuk pendaftaran dan sebagainya. Hanya perlu berada ditempat masing-masing.

2.       hendaklah log in kepada ZOOM pada jam 8.30 pagi pada hari berkursus.

3.       dipohon untuk menggunakan kamera semasa kursus dalam talian berlangsung dan menutup audio sekiranya tidak digunakan.

4.       boleh mengemukakan soalan semasa sesi pembelajaran atau melalui chat window Zoom.

5.       mengekalkan adab tatasusila semasa penggunaan chat window Zoom.

6.       membuat penilaian kursus  melalui pautan www.dtims.intan.my dan akan memperolehi Sijil Kehadiran Kursus pada hari terakhir kursus.

Modul/Topik
Hari Pertama | 25/01/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan : Panduan Pembudayaan dan Pemerkasaan Inovasi dalam Sektor Awam melalui Horizon Baharu KIK
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengikhtirafan : Mekanisme & Kriteria Pemarkahan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penghasilan Projek : Pengenalpastian Projek dan Pengenalan Design Thinking dan Blue Ocean Strategy
Hari Ke-2 | 26/01/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penghasilan Projek : Teknik dan Kaedah Blue Ocean Strategy & Latih Amal
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Penghasilan Projek : Teknik dan Kaedah Blue Ocean Strategy & Latih Amal
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penghasilan Projek : Teknik dan Kaedah Blue Ocean Strategy & Latih Amal
Hari Ke-3 | 27/01/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengiktirafan : Penyediaan Dokumentasi & Latih Amal
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengiktirafan : Penyediaan Dokumentasi & Latih Amal, Rumusan, Penilaian & Penutupan