Carian Kursus

[ KLA1013 ] Kursus Management Tools [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini direka bentuk khas untuk pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional dari gred 41 sehingga 54 yang berkhidmat di kementerian/jabatan/agensi persekutuan dan kerajaan negeri.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk menguruskan organisasi secara berkesan; dan
  2. Mengenalpasti model management tools yang sesuai diguna pakai dalam penyelesaian masalah, pemikiran strategik, membuat keputusan dan pengurusan pasukan (team management).
Syarat Tambahan

---

Modul/Topik
Hari Pertama | 22/02/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Introduction to Management Tools and Overview on Required Skills Towards Effective Organisational Management
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Unleashing Your Creative Thinking  in an Organisation
Hari Ke-2 | 23/02/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Problem Solving in an Organisation – Learn and Do
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Persuasive Decision Making in an Organisation - The Effevtive Tools
Hari Ke-3 | 24/02/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Strategic Tools for Managing an Organisation – Case Study
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Benchmarking and Creating Desired Performance in an Organisation – Setting Your Priority