Carian Kursus

[ UZA0060 ] Design Like Pro With Canva [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini menawarkan pengetahuan asas kepada para peserta mengenai penggunaan aplikasi Canva yang kini menjadi trend dalam menghasilkan poster, banting, risalah, slaid pembentangan dan sebagainya dengan cara yang mudah, menarik dan kreatif.  

Objektif Kursus
  1. Peserta akan didedahkan kepada fungsi-fungsi yang disediakan oleh Canva dalam rekabentuk grafik seperti slide, poster, infografik dan lain-lain.
  2. Mengaplikasikan fungsi yang ada di dalam Canva dalam menghasilkan slide persembahan yang efektif dan berimpak tinggi.
Modul/Topik
Hari Pertama | 05/02/2024 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Alatan Asas Reka Bentuk Grafik Canva
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Iklan Digital dan Suntingan Foto
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Carousel Post dan Iklan Cetak
Hari Ke-2 | 06/02/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Prinsip dan Tips Rekabentuk Grafik dan Fungsi Animasi
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Fungsi Web dan Biolink dan web
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Fungsi Slaid & Animasi dalam Slaid
Hari Ke-3 | 07/02/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Fungsi Suntingan Video dan Tips rakaman dan suntingan video
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Fungsi Suntingan Video dan Tips rakaman dan suntingan video
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Fungsi Canva Docs dan Kepintaran Buatan dalam Canva - Artificial Intelligence