Carian Kursus

[ KFA0042 ] Kursus Perolehan Hijau Kerajaan [ Siri 1/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada peserta dalam melaksanakan perolehan hijau Kerajaan. Peserta juga akan diberikan pendedahan mengenai produk dan perkhidmatan hijau yang berada dalam pasaran tempatan.

Objektif Kursus
  1. Mengenal pasti maklumat-maklumat penting mengenai dasar, peraturan dan prosedur perolehan hijau Kerajaan yang sedang berkuat kuasa
  2. Mengenal pasti kriteria produk dan perkhidmatan hijau dalam pasaran tempatan
  3. Menerangkan tatacara pengurusan perolehan hijau Kerajaan
Syarat Tambahan

Pemohon ialah pegawai yang terlibat dalam perolehan Kerajaan.

Modul/Topik
Hari Pertama | 23/05/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan dan Kaedah Perolehan Hijau Kerajaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Produk dan Perkhidmatan Hijau
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kajian Kes Perolehan Hijau