Carian Kursus

[ KBA0002 ] Power Up Your English Series: Better Pronunciation [ Siri 3/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini direka bentuk untuk membantu para peserta memperbaiki cara sebutan perkataan dalam bahasa Inggeris. Mereka akan belajar tentang International Phonetic Alphabet (IPA), iaitu sejenis sistem abjad yang akan membantu mereka menyebut sesuatu perkataan dengan betul. Selain itu, mereka juga akan belajar tentang huruf vokal, konsonan dan stress patterns dalam bahasa Inggeris.

Objektif Kursus
  1. Identify and read the Phonetic Alphabet.
  2. Use a dictionary and read the phonetic transcription to help improve pronunciation.
  3. Identify word/sentence stress placement and use it correctly.
  4. Identify common pronunciation problems amongst Malaysians: Manglish vs. Standard English.
Brosur/Dokumen
Modul/Topik
Hari Pertama | 13/06/2022 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Dictionary Skills/International Phonetic Alphabet
: 02.30 Petang - 04.30 Petang
: International Phonetic Alphabet
Hari Ke-2 | 14/06/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Word Stress Patterns
: 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Sentence Stress/ Focus
Hari Ke-3 | 15/06/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Thought Groups
SESI 2 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Common Pronunciation Problems