Carian Kursus

[ CAA0046 ] KURSUS PEMANTAUAN KUALITI AIR MENGGUNAKAN AKUATIK EKOTOKSIKOLOGI (UPSKILLING-PP) [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Ujian ketoksikan akut merupakan kajian yang melibatkan penggunaan organisma hidup bagi menentukan kesan toksik sesuatu sebatian kimia atau beberapa sebatian di bawah keadaan yang terkawal dalam jangka masa yang singkat. Ujian ini sangat berguna bagi menganggarkan ketoksikan keseluruhan dan menilai ketoksikan relatif bagi bahan kimia berbeza terhadap organisma akuatik dalam kajian. Dapatan daripada ujian ini boleh digunakan untuk menentukan had kepekatan yang boleh diterima bagi pendedahan jangka masa pendek.

Sehubungan dengan itu, melalui latihan yang dijalankan ini dapat memberi pendedahan secara teori dan praktikal serta dapat meningkatkan kemahiran peserta mengenai prosedur yang betul dalam menjalankan ujian toksisiti bermula dari reka bentuk eksperimen, pemilihan spesies dan kadar sebatian, dan akhir sekali interpretasi keputusan untuk pemeliharaan sumber perikanan. 

Objektif Kursus
  1. Memahami dan mengenalpasti mekanisma tindakan biomolekul dan biokimia bahan kimia toksik yang terdapat dalam persekitaran akuatik
  2. Mengaplikasikan ujian ekotoksikologi yang optimum untuk setiap situasi dengan mendapatkan nilai EC, LC, NOEL, atau LOEL bagi sebarang bahan pencemar untuk tafsiran ekologi yang sahih
Modul/Topik
Hari Pertama | 01/07/2024 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pendaftaran peserta/ Pengenalan dan taklimat kursus (entry survey)
: Kuliah I: Pengenalan kepada ujian toksisiti dalam penyelidikan berkaitan perikanan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kuliah II: Kaedah pemilihan spesies dan bahan kajian dalam penyelidikan berkaitan perikanan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kuliah III: Kawalan kualiti, dan penyediaan larutan stok ujian
: Kuliah IV: Penyediaan bagi amali
Hari Ke-2 | 02/07/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Amali I: Pengumpulan, pengendalian sampel, pemeliharaan dan persediaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Amali II: Latihan kemahiran ujian toksisiti (range finder)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Amali III: Latihan kemahiran ujian toksisiti (organism behavior observation)
: Kuliah V: Pencarian julat skema bioasai (bioassay)
Hari Ke-3 | 03/07/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Amali IV: Latihan pemantapan kemahiran menjalankan ujian (real test)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Amali V: Latihan pemantapan kemahiran menjalankan ujian (organism behavior observation and record)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kuliah VI: Kaedah pengiraan kadar ketoksikan (analisa statistik) dan penilaian laporan bagi kegunaan penyelidikan berkaitan perikanan
: Latihan kendiri I: Ujian pengiraan dan kefahaman kaedah interpretasi keputusan untuk kegunaan dalam penyelidikan
Hari Ke-4 | 04/07/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pembentangan kumpulan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Sesi Perbincangan/ Penilaian (exit survey) dan penutup