Carian Kursus

[ BZA0037 ] Kursus Pengurusan Kenderaan [ Siri 2/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini khusus untuk penjawat awam yang menerangkan mengenai Tatacara Pengurusan Kenderaan Kerajaan yang sistematik dan betul berdasarkan kepada Pekeliling Perbendaharaan Semasa yang berkuatkuasa.Semua Penjawat Awam yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam Pengurusan Kenderaan Kerajaan adalah digalakkan untuk menyertai kursus ini.  

Objektif Kursus
  1. Menerangkan proses penerimaan dan pendaftaran kenderaan jabatan yang baharu berdasarkan Pekeliling Perbendaharaan WP.4.1 - Pengurusan Kenderaan Kerajaan.
  2. Menerangkan proses pelupusan, kehilangan dan hapus kira kenderaan Jabatan berdasarkan Pekeliling Perbendaharaan AM 2.1 - Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan.
  3. Menerangkan proses semakan buku log kenderaan jabatan dengan betul dan tepat berdasarkan Pekeliling Perbendaharaan WP 4.1 - Pengurusan Kenderaan Kerajaan.
Modul/Topik
Hari Pertama | 27/08/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Kepada Pengurusan Kenderaan Kerajaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pendaftaran Kenderaan Kerajaan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengurusan Pelupusan,Kehilangan dan Hapus Kira Kenderaan Kerajaan
Hari Ke-2 | 28/08/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pembelian & Penggunaan Bahan Api Kenderaan & Sistem Bayaran Tol
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengurusan Buku Log Kenderaan Kerajaan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Latih Amal Penyelenggaraan Buku Log Kenderaan Kerajaan
Hari Ke-3 | 29/08/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penyelenggaraan Kenderaan & Pengurusan Kemalangan Kenderaan Kerajaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Contoh-Contoh Penemuan Audit Pengurusan Kenderaan Kerajaan