Carian Kursus

[ UZA0027 ] Kursus Asas Sistem Pengurusan Anti-Rasuah (Anti-Bribery Management System) ISO 37001: 2016 [ Siri 2/2021 ]

Sinopsis Kursus

Program Latihan  bagi Kursus Asas Sistem Pengurusan Anti Rasuah ( Anti Bribery Management System ) ISO 37001:2016 adalah satu usaha pemantapan sistem penyampaian perkhidmatan ke arah perkhidmatan awam yang bebas rasuah

Objektif Kursus
  1. 1. Meningkatkan kesedaran penjawat awam terhadap kepentingan untuk melaksanakan ABMS di peringkat Jabatan / Agensi
  2. 2. Memberi pemahaman asas berhubung pelaksanaan ABMS berdasarkan ketetapan keperluan ISO 37001:2016
  3. 3. Menghuraikan intipati setiap keperluan klausa yang terkandung di dalam ISO 37001:2016
Syarat Tambahan

Kursus Asas Sistem Pengurusan Anti Rasuah ( Anti Bribery Management System ) ISO 37001:2016  bagi membolehkan jabatan / agensi yang berhasrat memahami serta melaksanakan seterusnya menyusun strategi ke arah pensijilan.

Modul/Topik
Hari Pertama | 08/11/2021 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Kepada Sistem Pengurusan Anti Rasuah ( ABMS 37001:2016 )
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kefahaman Keperluan Konteks Organisasi, Kepimpinan ,Perancangan, Sokongan Dan Operasi
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Latihamal Ketekunan Wajar. Insiatif Agensi Ke Atas Risiko Rasuah
Hari Ke-2 | 09/11/2021 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Kefahaman Keperluan Penilaian Prestasi Ke Atas Sistem Dan Penambahbaikan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Keperluan Audit Dalaman Dan Strategi Ke Arah Pensijilan