Carian Kursus

[ KLA1013 ] Kursus Management Tools [ Siri 3/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini direka bentuk khas untuk pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional dari gred 41 sehingga 56 yang berkhidmat di kementerian/jabatan/agensi persekutuan dan kerajaan negeri.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk menguruskan organisasi secara berkesan; dan
  2. Mengenalpasti model management tools yang sesuai diguna pakai dalam penyelesaian masalah, pemikiran strategik, membuat keputusan dan pengurusan pasukan (team management).
Brosur/Dokumen
Modul/Topik Muat Turun
Hari Pertama | 15/10/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Introduction to Management Tools and Overview on Required Skills Towards Effective
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Practising the Appropriate Tools for Communication
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Unleashing Your Creative Thinking in an Organisation
Hari Ke-2 | 16/10/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Problem Solving in an Organisation
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Strategic Tools for Managing an Organisation
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Discussion and Group Presentation
Hari Ke-3 | 17/10/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Benchmarking and Creating Desired Performance in an Organisation
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Course Reflection and Course Evaluation