Carian Kursus

[ BZA0007 ] Kursus Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan [ Siri 2/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini khusus untuk penjawat awam yang menerangkan mengenai Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan yang sistematik dan betul berdasarkan kepada Pekeliling Perbendaharaan Semasa yang berkuatkuasa.Semua Penjawat Awam yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengurusan stor adalah digalakkan untuk menyertai kursus ini.  

Objektif Kursus
  1. Menerangkan aspek-aspek penting dalam pengurusan stor selaras dengan PP - Tatacara Pengurusan Stor dan peraturan-peraturan yangn berkuatkuasa.
  2. Mengenal pasti punca-punca berlakunya ketidakakuran dalam pengurusan stor.
  3. Menerangkan amalan-amalan pengurusan stor yang terbaik berdasarkan Tatacara Pengurusan SWtor yang termaktub dalam Pekeliling Perbendaharaan.
Modul/Topik
Hari Pertama | 16/07/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pendahuluan Tatacara Pengurusan Stor
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Penerimaan Stok
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Merekod Stok
Hari Ke-2 | 17/07/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penyimpanan dan Pengeluaran
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Keselamatan, Kebersihan Stor
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pemeriksaan dan Pindahan
Hari Ke-3 | 18/07/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pelupusan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kehilangan dan Hapus Kira