Carian Kursus

[ UZA0006 ] Kursus Tatacara Pengurusan Stor dalam Pengurusan Kewangan Negara [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan secara hands on bab demi bab bermula Bab Penerimaan Stok sehingga Bab Kehilangan & Hapuskira Stok. 

Objektif Kursus
  1. Menerangkan aspek-aspek penting dalam Pengurusan Stor kerajaan selaras dengan PP – Tatacara Pengurusan Stor dan peraturan-peraturan yang berkuat kuasa;
  2. Merancang Pengurusan Stor dan mengenal pasti punca-punca berlakunya ketidakakuran dalam Pengurusan Stor; dan
  3. Menerangkan amalan-amalan Pengurusan Stor yang terbaik melalui perkongsian ilmu dan pengalaman.
Syarat Tambahan

Keutamaan kepada Pegawai Aset & Pegawai / Penjaga Stor Jabatan.

Modul/Topik
Hari Pertama | 04/06/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PENDAFTARAN & TAKLIMAT KURSUS, TATACARA PENGURUSAN STOR KERAJAAN (PENDAHULUAN)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: PENERIMAAN STOK
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: MEREKOD STOK
Hari Ke-2 | 05/06/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PENYIMPANAN STOK
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: PELUPUSAN, KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: LATIH AMAL
Hari Ke-3 | 06/06/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: KEBERSIHAN STOR
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: KESELAMATAN STOR
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: PEMBENTANGAN, RUMUSAN & PENUTUPAN KURSUS