Carian Kursus

[ KPA0002 ] Utilizing Regulatory Impact Analysis (RIA) for Better Regulation [ Siri 1/2021 ]

Sinopsis Kursus
  • Kursus ini ditawarkan kepada semua pegawai Perkhidmatan Awam di gred 41 hingga 56 yang berkhidmat di kementerian/jabatan persekutuan dan kerajaan negeri dan yang bertanggungjawab dalam merancang dan membuat dasar serta pengamal yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan-peraturan di jabatan/agensi masing-masing.
  • Kursus ini diharap dapat melatih penjawat awam mempunyai pengetahuan dan kemahiran mengenai penggunaan rangkakerja Regulatory Impact Assessment (RIA) sebagai tools dalam pengurusan, perancangan dan membuat keputusan dan peraturan.
  • Sesi ceramah akan dijalankan secara dalam talian menerusi aplikasi Zoom.

 

 

 

Objektif Kursus
  1. Menerangkan elemen-elemen Regulatory Impact Analysis (RIA) berdasarkan kepada Best Practice Regulation Handbook 2021.
  2. Mengenalpasti perbezaan antara Regulatory Impact Analysis (RIA) sebagai proses membuat keputusan dan Regulatory Impact Statement (RIS) sebagai dokumen akhir kepada proses RIA.
  3. Mengaplikasikan Regulatory Impact Analysis (RIA) dalam penyediaan Regulatory Impact Statement (RIS) berdasarkan kepada format RIS
Brosur/Dokumen
Syarat Tambahan

Mempunyai kemudahan internet dan web cam/audio/komputer yang menyokong pembelajaran atas talian.

Modul/Topik Muat Turun
Hari Pertama | 20/09/2021 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Overview of Best Practice Regulation
: Course Briefing
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Problem Identification & Objectives
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: EPSA-Good Regulatory Practice
Hari Ke-2 | 21/09/2021 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Appraising Policy Options
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Assessing Impact of Options and Public Consultation Procedures - UPC
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Recommendation of Preferred Option, Implementation and Strategy
Hari Ke-3 | 22/09/2021 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Preparing Regulatory Impact Statement (RIS) using Case Study - (Discussion and Presentation)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Preparing Regulatory Impact Statement (RIS) using Case Study - (Discussion and Presentation)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Preparing Regulatory Impact Statement (RIS) using Case Study - (Discussion and Presentation)