Carian Kursus

[ KNA0020 ] Kursus Human Resource Champions: Pembangunan Modal Insan [ Siri 1/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kefahaman berhubung segala aspek perkhidmatan pegawai, bermula dari pelantikan sehingga penamatan perkhidmatan, serta memantapkan kompetensi sebagai Pengurus Sumber Manusia di kementerian/ jabatan/ agensi

 

Objektif Kursus
  1. Meningkatkan kefahaman berhubung segala aspek perkhidmatan pegawai, bermula dari pelantikan sehingga penamatan perkhidmatan, serta memantapkan kompetensi sebagai Pengurus Sumber Manusia di kementerian/ jabatan/ agensi
  2. Menambah pengetahuan di samping turut berkongsi mengenai perkembangan semasa dan isu-isu terkini dalam PSM sektor awam
  3. Meningkatkan kemahiran aplikasi praktikal melalui sesi kajian kes dan perbincangan kumpulan
  4. Mewujudkan jaringan kerjasama (networking) di antara Pengurus-pengurus Sumber Manusia di kementerian/ jabatan/ agensi
Syarat Tambahan
  • Keutamaan diberikan kepada penjawat awam yang terlibat dalam pengurusan sumber manusia di Kementerian/jabatan/agensi.
  • Penginapan dalam INTAN tidak disediakan dan peserta perlu mengatur penginapan sendiri sekiranya diperlukan.
Modul/Topik
Hari Pertama | 10/10/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam 
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kemudahan Cuti Belajar Dan Penajaan Kepada Penjawat Awam
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Tatacara Permohonan Program Latihan Dalam Perkhidmatan 
Hari Ke-2 | 11/10/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pemantauan Program Latihan Dalam Perkhidmatan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengurusan Dokumen Perjanjian
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Perbincangan Kajian Kes