Carian Kursus

[ UZA0046 ] Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 1.0 [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Menerangkan elemen-elemen dalam organisasi dan perbezaan antara konsep kepimpinan dan pembentukan strategi.

Objektif Kursus
  1. i. Menerangkan elemen-elemen dalam organisasi dan perbezaan antara konsep kepimpinan dan pembentukan strategi.
  2. ii. Menerangkan empat jenis cara memimpin dengan menggunakan model memimpin dengan pemikiran strategik.
  3. iii. Mengaplikasikan empat jenis cara memimpin dengan menggunapakai model memimpin dengan pemikiran strategik.
Syarat Tambahan

Kursus ini akan dijalan secara dalam talian sepenuhnya.

Modul/Topik
Hari Pertama | 22/02/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Taklimat modul / Pengenalan & Teori Pengurusan Organisasi
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Konsep & Teori Kepimpinan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kepimpinan Dalam Pengurusan
Hari Ke-2 | 23/02/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Understanding Behaviors In Organisation
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Peranan Pemimpin dan Pengikut Dalam Merealisasikan Matlamat Organisasi
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Integriti Dalam Kepimpinan