Carian Kursus

[ CCA0079 ] Kursus Pegawai Audit myGAP Skop Pesticide Free (myGAP.PF) [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus anjuran PLPP Wilayah Utara, Jabatan Pertanian

Objektif Kursus
  1. Memahami dan mempraktikkan elemen-elemen dalam pensijilan myGAP.PF
  2. Mengetahui dan memahami prosedur pensijilan myGAP.PF
  3. Meningkatkan kompetensi Pegawai Audit myGAP.PF
Syarat Tambahan

1.  Pegawai Pertanian telah berkhidmat sekurang-kurangnya 2 tahun.        
2.  Penolong Pegawai Pertanian telah berkhidmat sekurang-kurangnya 3 tahun
3.  Pegawai yang berkhidmat di Bahagian Teknikal Jabatan Pertanian Malaysia
4.  Skim jawatan adalah G kecuali bagi Jabatan Pertanian Sarawak dan Pertanian Sabah yang melibatkan skim jawatan Terbuka untuk kakitangan Jabatan Pertanian sahaja

Modul/Topik
Hari Pertama | 11/06/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan kepada Pensijilan myGAP Skop Pesticide Free (myGAP.PF)
: Pemeriksaan Tapak
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kawalan Perosak dan Penyakit
: Pelan Tindakan & Kaedah Pengauditan (Audit luar)
Hari Ke-2 | 12/06/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Hands On Pengauditan di Ladang
: 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Perbincangan - Laporan Audit, laporan ketidakakuran & tindakan pembetulan
Hari Ke-3 | 13/06/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pembentangan Kumpulan
: Rekod Ladang
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kelulusan, Pembatalan & Pembaharuan Sijil