Carian Kursus

[ KCA0084 ] Kursus Big Data Analytics Using Speedminer (Fundamentals) [ Siri 2/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini memperkenalkan konsep asas dan aplikasi Data Raya. Ia juga menerangkan konsep pengurusan projek seperti kitaran hayat projek Big Data Analytics. Para peserta juga akan diperkenalkan dengan alatan dan teknologi yang ada serta mampu melakukan manipulasi dan visualisasi data menggunakan perisian Speedminer.

This course introduces the fundamental concept and application of Big Data. It also explains the project management concept such as the life cycle of Big Data Analytics project. The participants will be introduced with the tools and technology available and able to do data ingestion and visualization using Speedminer.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan konsep asas data raya, analitik data raya dan sains data berdasarkan kepada aplikasi dan teknologi data raya yang dipelajari.
  2. Mengaplikasikan analitis data raya menggunakan perisian Speedminer
  3. Mengenalpasti use case dan projek data raya menggunakan templat yang disediakan.
Syarat Tambahan
  • Pemohon mempunyai pengetahuan asas mengenai data dan analitik data.
  • Kursus ini akan dijalankan secara bersemuka. Peserta perlu mematuhi Prosedur Operasi Standard (SOP) yang dikeluarkan oleh MKN dan KKM dan mengambil langkah yang sewajarnya bagi pencegahan penularan wabak covid-19 ini.
Modul/Topik
Hari Pertama | 22/08/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan kepada Data Raya
: Ciri Volume dan Velocity Data Raya: Distributed File System dan Parallel Processing
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Ciri Variety Data Raya: Analisis Data Tidak Berstruktur
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Ciri Veracity Data Raya: Pengesanan Anomali
: Jenis-Jenis Analitis Data Raya
Hari Ke-2 | 23/08/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan kepada Pembelajaran Mesin (Machine Learning)
: Jenis-jenis Pembelajaran Mesin: Clustering
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Jenis-jenis Pembelajaran Mesin: Regression
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Jenis-jenis Pembelajaran Mesin: Classification
: Projek Data Raya
Hari Ke-3 | 24/08/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Use Case Data Raya
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Perbincangan Kumpulan: Menyediakan Use Case Data Raya
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Persembahan Kumpulan
: Cabaran Projek Data Raya