Carian Kursus

[ FZA0002 ] Kursus Profesionalisme Diri Unggul [ Siri 2/2021 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini dibangunkan bagi membantu para peserta meneroka bagaimana untuk menjadi anggota perkhidmatan awam yang unggul berteraskan dua ciri keunggulan berikut iaitu (i) mengamalkan nilai-nilai yang baik dan (ii) memiliki tahap profesionalisme yang tinggi. Menyahut hasrat YBhg. Tan Sri KPPA, penjawat awam seharusnya memiliki DNA penjawat awam iaitu berintegriti, pantas dan profesional dalam menunaikan tanggungjawab. Tiga prinsip ini penting ditanam dalam hati penjawat awam bagi memastikan perkhidmatan kepada rakyat dapat disampaikan dengan pantas dan berkesan serta menepati apa yang diperlukan.

Objektif Kursus
  1. Mengaplikasikan cara bekerja yang lebih baik untuk meningkatkan hasil kerja berkualiti;
  2. Mengaplikasikan tugas secara profesional, beretika dan berintegriti dalam pasukan dan organisasi; dan
  3. Menambah nilai yang positif dalam mengurus emosi untuk meningkatkan tahap profesionalisme diri yang unggul.
Syarat Tambahan

Terma & Syarat

  • Kursus ini terbuka kepada penjawat awam dalam kalangan kumpulan pelaksana sahaja.
  • Peserta yang berjaya mestilah mempunyai peranti video dan mikrofon.
  • Video hendaklah sentiasa diaktifkan (on), dan audio tidak diaktifkan (mute). Audio diaktifkan (unmute) hanya apabila ingin berkomunikasi. 
  • Melibatkan diri dalam aktiviti yang dijalankan (individu/berkumpulan).

Maklumat  Tambahan

  • Bersedia dan sertai pautan kursus 10 minit sebelum sesi bermula.
  • Memastikan pautan yang diterima adalah dari sumber atau host yang sah.
Modul/Topik
Hari Pertama | 03/08/2021 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Personaliti
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Bekerja dengan Kecerdasan Emosi
Hari Ke-2 | 04/08/2021 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Tatakelakuan dan Larangan dalam Perkhidmatan Awam
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Apakah Nilai Anda
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kenali Diri, Jati Diri dan Konsep Diri
Hari Ke-3 | 05/08/2021 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Membina Kebersamaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pekerja Sokongan Yang Profesional dan Unggul