Carian Kursus

[ KEA0020 ] Kursus Kepimpinan Islam [ Siri 3/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini bertujuan untuk:

a. memberi pendedahan kepada peserta mengenai konsep dan proses kepimpinan islam

b. meningkatkan pengetahuan dan kefahaman peserta berkaitan pengurusan dan kepemimpinan Islam

c. melahirkan peserta yang mengaplikasi kemahiran kepimpinan dan pengurusan dalam organisasi

Objektif Kursus
  1. a. memberi pendedahan kepada peserta mengenai konsep dan proses kepimpinan islam
  2. b. meningkatkan pengetahuan dan kefahaman peserta berkaitan pengurusan dan kepemimpinan Islam
  3. c. melahirkan peserta yang mengaplikasi kemahiran kepimpinan dan pengurusan dalam organisasi
Modul/Topik Muat Turun
Hari Pertama | 24/07/2023 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: MANUSIA DAN PEMIMPIN
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: SIYASAH SYARIYYAH
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: APLIKASI MAQASID SYARIAH DALAM PERKHIDMATAN AWAM
Hari Ke-2 | 25/07/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: SYURA MEKANISMA MEMBUAT KEPUTUSAN
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: BUDAYA KERJA CEMERLANG
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: [PLAN OF ACTION] WAY FORWARD