Carian Kursus

[ KCA0119 ] Kursus Bahasa Pemodelan Enterprise Architecture [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini akan membantu para peserta untuk memahami dengan lebih mendalam berkenaan prinsip dan konsep asas bahasa pemodelan Enterprise Architecture iaitu ArchiMate. Para peserta juga akan diajar mengenai cara-cara melukis diagram dalam membangunkan Enterprise Architecture mengikut viewpoints pihak yang berkepentingan (stakeholder). 

Para peserta yang menghadiri kursus ini perlu mempunyai pengetahuan asas berkenaan MyGOVEA.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan konsep asas bahasa pemodelan Archimate dan kaitannya dengan rangka kerja Enterprise Architecture dengan betul.
  2. Melukis diagram EA mengikut bahasa pemodelan ArchiMate dengan betul
Syarat Tambahan

Peserta diwajibkan membawa komputer riba yang mempunyai perisian Microsoft Visio.

Modul/Topik
Hari Pertama | 25/06/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan (Recap) & Konsep Bahasa Pemodelan EA
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pembangunan dan Pelaksanaan EA
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pemodelan Arkitektur Business (B) dan Data (D)
Hari Ke-2 | 26/06/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pemodelan Arkitektur Aplikasi (A) danTeknologi (T)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Analisis Jurang & Pelan Pelaksanaan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pembentangan Kumpulan & Ulasan Penceramah