Carian Kursus

[ BZA0022 ] Kursus Prosedur Kewangan (Asas) [ Siri 2/2022 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini diberikan kepada semua Penjawat Awam terutamanya yang melaksanakan kerja-kerja kewangan dan juga kepada Penjawat Awam yang baharu dilantik untuk menerangkan tentang peraturan-peraturan dalam pengurusan kewangan kerajaan berdasarkan Pekeliling yang sedang berkuatkuasa.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan peraturan-peraturan dalam pengurusan kewangan kerajaan berdasarkan pekeliling yang berkuatkuasa;
  2. Menerangkan proses dan prosedur kewangan selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan
Syarat Tambahan

Peserta yang telah dipilih menghadiri kursus dalam talian:

1. Tidak perlu datang ke INTAN Kampus Sabah secara fizikal samaada untuk pendaftaran dan sebagainya dan hanya perlu berada ditempat masing-masing.

2. Hendaklah log in kepada goggle Meet pada jam 8.30 pagi pada hari berkursus.

3. Dipohon untuk menggunakan kamera semasa kursus dalam talian berlangsung dan menutup audio sekiranya tidak digunakan.

4. Boleh mengemukakan soalan semasa sesi pembelajaran atau melalui chat window Googgle Meet.

5. Mengekalkan adab tatasusila semasa pengunaan chat window Google Meet.

6. Membuat penilaian kursus melalui pautan www.dtims.intan.my dan akan memperolehi Sijil kehadiran kursus pada hari terakhir kursus.

Modul/Topik
Hari Pertama | 22/02/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Integriti Dalam Pengurusan Kewangan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengenalan Kepada Pengurusan Kewangan Kerajaan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengurusan Bayaran Kawalan Peruntukan
: Elaun dan Tuntutan Perjalanan
Hari Ke-2 | 23/02/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pungutan dan Mangakaun Wang Awam
: Pengenalan Pengurusan Stor
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengurusan Kumpulan Wang Amanah dan Deposit
: Pengenalan Pengurusan Aset Alih Kerajaan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: LATIH AMAL