Carian Kursus

[ KFA0035 ] Kursus Pengenalan kepada Ekonomi Mampan (Pelaksana) [ Siri 2/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada Pengurusan Ekonomi

Objektif Kursus
  1. Menyenaraikan instrument-instrument yang terdapat dalam dasar fiskal dan dasar monetari
  2. Mengenal pasti dasar-dasar yang digunakan oleh Kerajaan dalam penggunaan ekonomi yang baik
Modul/Topik
Hari Pertama | 26/06/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan kepada Asas Pengurusan Ekonomi
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Rancangan Malaysia Kedua Belas
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Cukai dan Insentif
Hari Ke-2 | 27/06/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Dasar Fiskal Negara
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Dasar Kewangan Negara
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Perbincangan
: Malaysia Madani
: Perbincangan
: Perbincangan