Carian Kursus

[ WZA0011 ] Kursus Pengurusan Kenderaan [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus
 1. Membolehkan pegawai kenderaan dan pemandu kenderaan melaksanakan tugas dengan lebih teratur dan sistematik. Secara tidak langsung, dapat meningkatkan kecekapan pengurusan dan pentadbiran dalam satu-satu jabatan. Dalam mematuhi Pekeliling Perbendaharaan yang telah dikeluarkan kerajaan agar tugas menjadi lebih efisyen dan menjimatkan perbelanjaan pengurusan sesebuah jabatan.
 2. Pengurusan kenderaan yang cekap dan sistematik membolehkan penggunaan kenderaan dapat dikawal untuk tugas rasmi sahaja. Pengurusan rekod kenderaan seperti penggunaan buku log kenderaan, kad inden, pembekalan bahan api hendaklah sentiasa dikemaskini dari semasa ke semasa.
Objektif Kursus
 1. Menerangkan proses penerimaan dan pendaftaran kenderaan jabatan yang baharu seperti dalam Pekeliling Perbendaharaan AM 2;
 2. Menerangkan proses pelupusan, kehilangan dan hapus kira kenderaan jabatan seperti dalam Pekeliling Perbendaharaan AM 2;
 3. Menerangkan proses semakan buku log kenderaan jabatan dengan betul dan tepat selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan WP 4.1; dan
 4. Menerangkan proses pengurusan kemalangan kenderaan jabatan selaras dengan peraturan semasa mengikut Pekeliling Perbendaharaan W.P. 4.2.
Syarat Tambahan

1. Pemillihan peserta kursus diutamakan kepada Pegawai yang menguruskan kenderaan jabatan dan juga pemandu.

2. Pemilihan peserta yang lain bedasarkan justifikasi peserta memohon kursus ini.

Peserta perlu mematuhi syarat-syarat tambahan berikut sekiranya kursus ini akan dijalankan secara Dalam Talian atau bersemuka.

 • Pautan link kursus akan diberikan kepada peserta tiga (3) hari sebelum bekursus. 
 • Memuat naik borang Kelulusan Ketua Jabatan dan melangkapi borang tersebut serta memuat naik maklum balas  borang pengesahan kehadiran dalam  DTIMS.
 • Peratus kehadiran peserta adalah 100% tanpa gagal;
 • Kamera telefon bimbit atau komputer perlu sentiasa dalam mod aktif yang menunjukkan imej hidup (live image) kehadiran peserta sepanjang kursus;
 • Menetapkan webcam pada mod ON semasa kursus berlangsung dan menetapkan mikrofon pada mod OFF sekiranya tidak digunakan;
 • Nama sebenar dan singkatan nama kementerian, jabatan atau agensi hendaklah dinyatakan;
 • Mendaftar masuk ke platform dalam talian yang telah ditetapkan tepat jam 8.30 pagi pada hari berkursus. 
 • Mengemukakan soalan dan maklum balas semasa sesi pembelajaran dengan mengangkat tangan sebelum menetapkan mikrofon pada mod ON atau taip melalui ruangan chat window;
 • Mengekalkan adab tatasusila semasa berinteraksi menerusi chat window. Beri laluan kepada penceramah/ peserta lain untuk turut berkongsi maklumat;
 • Memastikan bebas daripada aktiviti lain semasa mengikuti kursus. Sekiranya perlu menguruskan hal penting yang tidak dapat dielakkan, sila maklumkan kepada urus setia melalui ruangan chat window;
 • Membuat penilaian kursus melalui pautan http://www.dtims.intan.my bagi memperolehi Sijil Kehadiran Kursus pada hari terakhir kursus;
 • Muat turun e-sijil, nota dan pelbagai rujukan lain boleh dibuat selepas penilaian program diselesaikan; dan
 • Daftar kehadiran berkursus dalam sistem e-Latihan JPA (bagi penjawat awam yang berkaitan).
Modul/Topik
Hari Pertama | 17/05/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Kepada Pengurusan Kenderaan Kerajaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pendaftaran Kenderaan Kerajaan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengurusan Pelupusan, Kehilangan dan Hapuskira Kenderaan Kerajaan
Hari Ke-2 | 18/05/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pembelian & Penggunaan Bahan Api Kenderaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengurusan Buku Log Kenderaan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Latih Amal 1 ( Penyelenggaraan Buku Log Kenderaan Kerajaan )
Hari Ke-3 | 19/05/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penyelenggaraan Kenderaan Dan Pengurusan Kemalangan Kenderaan Kerajaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Contoh-Contoh Penemuan Audit Berkaitan Pengurusan Kenderaan Kerajaan