Carian Kursus

[ KPB0001 ] Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) Jangka Panjang [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Modul Jangka Panjang

Kursus 3PAB ialah kursus komprehensif khusus untuk pegawai awam yang terlibat dalam pengurusan projek awam. Kursus ini bertujuan untuk memberi pengiktirafan kepada peserta sebagai pengurus projek bertauliah yang berkemampuan menguruskan projek secara profesional.

 

Peserta akan mengikuti pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran serta melalui pelbagai bentuk penilaian secara menyeluruh sepanjang kursus dijalankan. Peserta yang berjaya menamatkan kursus ini dengan jayanya akan ditauliahkan dengan pensijilan pengurusan projek awam bersepadu (3PAB). 

 

Kursus ini dilaksanakan selama empat (4) minggu secara jangka panjang.

Objektif Kursus
 1. Meningkatkan kompetensi, daya inovasi dan kreativiti dalam merancang, melaksana, memantau dan menilai projek.
 2. Menyediakan platform untuk mengenal pasti dan mengaplikasi kaedah terbaik dalam pengurusan projek serta mampu menyelesaikan masalah.
 3. Membangunkan kumpulan kepakaran dalam bidang pengurusan projek.
 4. Mendapat pengiktirafan sebagai pengurus projek bertauliah dan berkemampuan menguruskan projek secara profesional.
 5. Menyediakan peluang perkongsian pelbagai bidang kepakaran dalam pengurusan projek melalui strategi kolaboratif.
Syarat Tambahan
 • Lengkap dose vaksin

 • Peserta yang berjaya terpilih perlulah menggunakan komputer/komputer riba yang dilengkapi dengan kamera dan mikrofon yang berfungsi dengan baik. Penggunaan telefon bimbit atau peranti lain adalah TIDAK BERSESUAIAN

 • Peserta perlu menghadiri setiap slot perkongsian dengan menggunakan NAMA SEBENAR

 • Bersedia dan sertai pautan kursus 10 minit sebelum sesi bermula

 • Memastikan pautan yang diterima adalah dari sumber atau host yang sah

 • Video hendaklah sentiasa diaktifkan (on) mengikut kesesuaian, dan audio tidak diaktifkan (mute). Audio diaktifkan (unmute) hanya apabila ingin berkomunikasi

 • Melibatkan diri dalam aktiviti yang dijalankan (individu/berkumpulan)

 • Mengisi penilaian kursus setelah tamat kursus

 • Kegagalan peserta untuk mematuhi syarat-syarat asas ini boleh menyebabkan permohonan kursus seterusnya tidak akan dipertimbangkan.

Modul/Topik
Hari Pertama | 03/06/2022 | Jumaat
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pembiayaan Projek Awam Secara PPP
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengenalan kepada Pengurusan Projek
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kerangka Pembangunan Bersepadu di Malaysia
Hari Ke-2 | 07/06/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalpastian Projek Menggunakan Logical Framework Approach (LFA)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengenalpastian Projek Menggunakan Logical Framework Approach (LFA)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengenalpastian Projek Menggunakan Logical Framework Matriks (LFM)
Hari Ke-3 | 08/06/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Aplikasi Creativity Index (CI) dalam Perancangan Projek Awam
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengurusan Dokumen Tender
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengurusan Kontrak Kerja
Hari Ke-4 | 09/06/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Kajian Kemungkinan: Analisis Alam Sekitar
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kajian Kemungkinan: Analisis Tapak, Teknikal dan Rekabentuk
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kajian Kemungkinan: Analisis Kewangan
Hari Ke-5 | 10/06/2022 | Jumaat
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengurusan Tanah untuk Projek Pembangunan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pemilihan Kontraktor Menggunakan Multi Criteria Decision Making (MCDM)
Hari Ke-6 | 13/06/2022 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Kepada Perkhidmatan Perunding
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kebenaran Merancang
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengurusan Kontrak Bekalan Dan Perkhidmatan
Hari Ke-7 | 14/06/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengurusan Nilai
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Simulasi Pengurusan Nilai
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kaedah Penyediaan Projek Brief
Hari Ke-8 | 15/06/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penjadualan Projek
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kawal Selia Projek
Hari Ke-9 | 16/06/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengurusan Risiko Projek
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Permohonan dan Pemantauan Projek Menggunakan SPPII
Hari Ke-10 | 17/06/2022 | Jumaat
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pemantauan Projek Dari Perspektif ICU
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pemantauan Projek dan Kawalan Projek daripada Perspektif JKR
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Perbincangan Kumpulan
Hari Ke-11 | 20/06/2022 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penjadualan Dan Pemantauan Projek Menggunakan Microsoft Project
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Penjadualan Dan Pemantauan Projek Menggunakan Microsoft Project
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penjadualan Dan Pemantauan Projek Menggunakan Microsoft Project
Hari Ke-12 | 21/06/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Keperluan Peraturan Industri Pembinaan Malaysia
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Governan dalam Projek
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengurusan Projek daripada Perspektif Ketua Audit Negara
Hari Ke-13 | 22/06/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Nilai, Etika dan Integriti dalam Pengurusan Projek
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Penilaian Projek Berasaskan Outcome
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Persediaan Pembentangan Kumpulan
Hari Ke-14 | 23/06/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pembentangan Kumpulan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Persediaan Peperiksaan
Hari Ke-15 | 24/06/2022 | Jumaat
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penilaian dan Rumusan Kursus
SESI 4 : 08.30 Petang - 10.30 Petang
: Peperiksaan
Hari Ke-16 | 27/06/2022 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penempatan Projek
Hari Ke-17 | 28/06/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penempatan Projek
Hari Ke-18 | 29/06/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penempatan Projek
Hari Ke-19 | 30/06/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penempatan Projek
Hari Ke-20 | 01/07/2022 | Jumaat
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penempatan Projek