Carian Kursus

[ KCA0066 ] Kursus RBTCS : Comptia Project + [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Kursus RBTCS : Comptia Project + adalah  program pensijilan pengurusan projek yang diiktiraf diperingkat antarabangsa berdasarkan standard ANSI/ISO 17024. Program ini memberikan pendedahan kepada peserta yang terlibat dalam pembangunan projek berskala kecil sehingga sederhana. Program ini turut mendedahkan peserta berkaitan pengetahuan pengurusan projek secara interpersonal dan teknikal serta kemahiran berkaitan yang bersesuaian untuk mengurus projek dan inisiatif bisnes. Topik pembelajaran merangkumi project life cycle, communication, manage resources and stakeholders  dan maintain project documentation. 

Objektif Kursus
  1. Able to understand Pre-project set-up, Project planning, Project execution and delivery, Project change, control and Communication and Project closure
  2. Able to Manage the project life cycle, Coordinate small-to-medium-size projects, Ensure appropriate communication, Manage resources and stakeholders, Maintain project documentation and Support the completion of larger projects
Syarat Tambahan

PERINGATAN: Kursus ini akan dijalankan secara dalam talian (online). Peserta yang berjaya akan dimaklumkan melalui emel.

Modul/Topik
Hari Pertama | 07/02/2022 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Module 1 - Pre-Project Set-up
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Module 1 -Pre-Project Set-up (cont)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Module 1 -Pre-Project Set-up (cont)
Hari Ke-2 | 08/02/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Module 2 - Project Planning
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Module 2 - Project Planning (Cont)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Module 2 - Project Planning (Cont)
Hari Ke-3 | 09/02/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Module 3 - Project Closure
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Module 3 - Project Closure (Cont)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Module 3 - Project Closure (Cont)
Hari Ke-4 | 10/02/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Module 4 - Project Execution and Delivery
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Module 4 - Project Execution and Delivery (cont)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Module 4 - Project Execution and Delivery (cont)
Hari Ke-5 | 11/02/2022 | Jumaat
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Module 5 - Change Control and Communication
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Module 5 - Change Control and Communication (cont)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Module 5: - Change Control and Communication (cont)