Carian Kursus

[ KLA1007 ] Kursus Change Management [ Siri 3/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini direka bentuk khas untuk pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional dari gred 41 sehingga 56 yang berkhidmat di kementerian/jabatan/agensi persekutuan dan kerajaan negeri.

Objektif Kursus
  1. At the end of the course, participants will be able to understand the fundamentals of managing change
  2. At the end of the course, participants will be able to identify the steps of change process; and
  3. At the end of the course, participants will be able to list Change Management Models
Brosur/Dokumen
Syarat Tambahan

Tiada

Modul/Topik Muat Turun
Hari Pertama | 17/10/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Introduction to Change Management
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Obstacles to Change and Change Failures
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kubler-Ross’ Change Curve Model & Kurt Lewin’s 3-Stage Model
Hari Ke-2 | 18/10/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Kotter’s 8-Steps Change Model
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Prosci’s ADKAR Model
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Managing the Emotions in Change
Hari Ke-3 | 19/10/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Panduan Pengurusan Perubahan Sektor Awam (CMsa)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Role of Leaders in Change Management