Carian Kursus

[ EEA0044 ] PEGAWAI AUDIT myGAP TANAMAN BUKAN MAKANAN (myGAP.TBM) [ Siri 1/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini memberi pendedahan kepada peserta mengenai elemen dan prosedur pensijilan myGAP.TBM seterusnya meningkatkan kompetensi peserta sebagai Pegawai Audit.

Objektif Kursus
  1. Memahami dan mempraktikkan elemen-elemen dalam pensijilan myGAP.TBM
  2. Mengetahui dan Memahami Prosedur Pensijilan myGAP.TBM
  3. Meningkatkan Kompetensi Pegawai Audit myGAP.TBM
Syarat Tambahan

Penyertaaan terbuka kepada pegawai dan penolong pegawai pertanian sahaja.

Makan dan penginapan sepanjang kursus disediakan. 

Modul/Topik
Hari Pertama | 06/06/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan kepada Pensijilan myGAP.TBM
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pemeriksaan Tapak
: Rekod Ladang
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pelan Tindakan & Kaedah Pengauditan
Hari Ke-2 | 07/06/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Hands On Pengauditan di Ladang
: 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Perbincangan - Laporan Audit, Laporan Ketidakakuran & Tindakan Pembetulan
Hari Ke-3 | 08/06/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Prosedur Persampelan Hasil
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kelulusan, Pembatalan dan Pembaharuan Sijil