Carian Kursus

[ KNA0014 ] Kursus Penyeliaan Berkesan (Pengurusan & Profesional) [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini bertujuan untuk memantapkan pemahaman dan kemahiran penyeliaan dan kepimpinan para peserta.

Peserta juga akan berpeluang menilai isu dan cabaran bersifat kontemporari yang dihadapi oleh seorang penyelia dan seterusnya mengenalpasti cara-cara untuk mengatasinya. 

 

Objektif Kursus
  1. Memahami hubungkait dan perbezaan di antara Pengurusan, Kepimpinan dan Penyeliaan
  2. Memahami Teori dan Strategi Pengurusan, Kepimpinan dan Penyeliaan
  3. Mengenalpasti gaya kepimpinan dan penyeliaan yang dapat diadaptasikan ke dalam Perkhidmatan Awam
  4. Memahami isu dan cabaran kontemporari yang sering dihadapi oleh seorang penyelia dan seterusnya mengenalpasti cara-cara bagi mengatasinya
Syarat Tambahan

Keutamaan akan diberikan kepada peserta yang berperanan sebagai penyelia di Jabatan/Agensi.

Modul/Topik Muat Turun
Hari Pertama | 25/06/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pendaftaran & Takilmat Urusetia
: Pengenalan Kepada Pengurusan Penyeliaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Teori & Strategi Penyeliaan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penyeliaan dalam Perkhidmatan Awam
Hari Ke-2 | 26/06/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengalaman Seorang Penyelia
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Saya Seorang Pemimpin
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Sesi Refleksi : Kajian Kes
Hari Ke-3 | 27/06/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Isu dan Cabaran Penyeliaan Kontemporari
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Penilaian dan Penutupan Kursus