Carian Kursus

[ KCA0068 ] Kursus RBTCS : Risk Assessment for ISMS 27001:2013 [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Kursus yang dirancang agar pelaksana ISMS dapat mengenalpasti keperluan Standard ISMS 27001:2013 bagi Penilaian dan Penguraian Risiko (RA & RTP)  dalam proses pelaksanaan Pensijilan ISMS di agensi

Objektif Kursus
  1. Mengenalpasti keperluan Standard ISMS 27001:2013 dalam kaedah pelaksanaan Penilaian dan Penguraian Risiko
  2. Menghasilkan laporan Penilaian dan Penguraian Risiko mengikut kaedah Standard ISMS 27001:2013
  3. Mengaplikasikan Penilaian dan Penguraian Risiko dalam pelaksanaan ISMS di agensi
Syarat Tambahan

Peserta yang mempunyai asas pengetahuan mengenai Standard ISMS 27001:2013 DAN terlibat sebagai pasukan pelaksana ISMS, urusetia ISMS atau ahli kumpulan Penilaian Risiko di agensi.

Modul/Topik
Hari Pertama | 14/02/2022 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Module 1 : Introduction to Standard
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Module 2 : Development of Risk Assessment Methodology
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Module 3 : Development of Risk treatment Plan Methodology
Hari Ke-2 | 15/02/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Module 3 : Development of Risk treatment Plan Methodology (continue)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Module 4 : Development of Risk Assessment Criteria
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Module 4 : Development of Risk Assessment Criteria (continue)
Hari Ke-3 | 16/02/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Module 5 : Implementation of Risk Assessment base on the Methodology and Criteria Developed
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Module 6 : RA Report & RTP Report
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Module 7 : Security Matrix