Carian Kursus

[ KFA0012 ] Senario Ekonomi:Persepsi dan Realiti [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini bertujuan untuk memberi penerangan tentang realiti sebenar senario ekonomi semasa.

Objektif Kursus
  1. Membolehkan para peserta memahami dan menganalisis maklumat ekonomi yang dihasilkan oleh pelbagai sumber
  2. Mendorong peserta menggunakan maklumat ekonomi dengan tepat dalam penyediaan kertas kerja
  3. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai keadaan ekonomi semasa dan instrumen pengurusan ekonomi
Syarat Tambahan

-

Modul/Topik Muat Turun
Hari Pertama | 22/02/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Kepada Asas Ekonomi
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Perancangan Pembangunan Ekonomi
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Rancangan Malaysia Kedua Belas (2021-2025) ‘Ke Arah Mencapai Keluarga Makmur, Inklusif dan Mampan’
Hari Ke-2 | 23/02/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Indikator Ekonomi: Dasar Monetari
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kos Sara Hidup
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Dasar Percukaian Negara
Hari Ke-3 | 24/02/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Produktiviti dan Pertumbuhan Ekonomi
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Indikator Ekonomi: Dasar Fiskal
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Keberhutangan Isi Rumah