Carian Kursus

[ KLA0007 ] Kursus Problem Solving Tools [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Terbuka kepada penjawat awam gred 22-40

Objektif Kursus
  1. Menerangkan kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk menguruskan organisasi secara berkesan.
  2. Mengenalpasti pendekatan untuk berfikir dan bertindak secara sistematik serta strategik dengan menggunakan model/alat penyelesaian masalah bagi setiap isu.
  3. Mengaplikasikan kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk menguruskan organisasi secara berkesan.
Syarat Tambahan

Tiada

Modul/Topik
Hari Pertama | 14/08/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pembinaan Pasukan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: The G.R.E.A.T. Civil Service
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengenalan kepada Problem Solving Tools
Hari Ke-2 | 15/08/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pemikiran Kreatif dalam Organisasi
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Model Penyelesaian Masalah dalam Organisasi "Learn and Do"
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Motivasi Kepimpinan dan Rumusan