Carian Kursus

[ KNA0010 ] Kursus Myportfolio : Panduan Kerja Sektor Awam [ Siri 2/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini bertujuan untuk memberikan kefahaman kepada peserta berkaitan dengan garis panduan, pendekatan dan tatacara menyediakan dokumen myPortfolio berpandukan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bil. 4 Tahun 2018 myPortfolio: Panduan Kerja Sektor Awam.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan dan melaksanakan tatacara penyediaan myPortfolio dengan teratur; dan
  2. Menyediakan satu myPortfolio untuk satu jawatan yang berasaskan sekurang-kurangnya satu proses kerja bagi tujuan pembentangan dan perbincangan kumpulan berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan semasa.
Brosur/Dokumen
Syarat Tambahan

1. Keutamaan akan diberikan kepada peserta yang terlibat sebagai penyelaras myPortfolio di Jabatan/Agensi.

2. Peserta dihendaki membawa peralatan/maklumat berikut semasa kursus ini dijalankan.

  • Komputer riba;
  • myPortfolio/Fail Meja/Manual Prosedur Kerja sedia ada;
  • Carta Organisasi dan Carta Fungsi agensi terkini;
  • Undang-Undang / Peraturan / Punca Kuasa yang berkaitan dengan fungsi jabatan, dan
  • Lain-lain dokumen berkaitan tugas / unit yang diperlukan untuk penyediaan myPortfolio.
Modul/Topik
Hari Pertama | 06/06/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: MODUL A: Pengenalan myPortfolio: Panduan Kerja Sektor Awam
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: MODUL B: Tatacara Penyediaan myPorfolio
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: MODUL B (Sambungan): Tatacara Penyediaan myPorfolio
Hari Ke-2 | 07/06/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Taklimat Submodul myPortfolio HRMIS
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: MODUL C: Latih Amal Penyediaan myPortfolio
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: MODUL C (Sambungan): Latih Amal Penyediaan myPortfolio
Hari Ke-3 | 08/06/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: MODUL D: Pembentangan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: MODUL D (Sambungan): Pembentangan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: MODUL E: Rumusan dan Penilaian