Carian Kursus

[ KCA0008 ] User Requirements Specification (URS): Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam (KRISA) [ Siri 2/2022 ]

Sinopsis Kursus

Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam (KRISA) : Pengujian Sistem

Objektif Kursus
  1. Memberi pendedahan kepada peserta mengenai teknik dan kaedah pengujian sistem aplikasi berdasarkan amalan terbaik. Peserta akan diberikan taklimat oleh penceramah yang berpengalaman. Sesi latih amal dan perbincangan kumpulan juga akan diadakan untuk menguji kefahaman peserta terhadap kandungan kursus.
Syarat Tambahan

Pernah Menghadiri Kursus KRISA Siri 1/2022; atau

Kursus KRISA Tahun 2020; atau 

Pernah Menghadiri Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam (KRISA) : Perancangan, Keperluan Bisnes dan Keperluan Sistem; atau

Terbuka kepada semua

Modul/Topik
Hari Pertama | 19/10/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan kepada Pengujian Sistem
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Penyediaan Pelan Induk Pengujian Pelan Ujian Penerimaan (UAT dan PAT)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Early Testing dan Traceability Matrix
Hari Ke-2 | 20/10/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Panduan Pengujian oleh Pihak Ketiga (IV&V)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Teknik-Teknik Pengujian (Asas)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penyediaan Rekabentuk dan Kes Ujian
Hari Ke-3 | 21/10/2022 | Jumaat
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penyediaan Prosedur dan Skrip Ujian
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pelaksanaan dan Penyediaan Laporan Ujian Penerimaan (UAT/PAT/FAT) Penamatan Ujian
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengujian Prestasi Sistem Aplikasi