Carian Kursus

[ AAA0042 ] KURSUS PEMANTAPAN IOT DALAM LADANG KOMERSIAL (UPSKILLING-GS) [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus
 1. Pemindahan teknologi yang terkini kepada golongan sasar Jabatan Pertanian melalui platform kursus dan latihan.
 2. Memberikan penekanan terhadap kaedah pengurusan ladang komersial secara IOT (Internet Of Things).
 3. Memberikan pendedahan tentang kaedah & teknologi IOT di dalam ladang  komersial.
 4. Menghuraikan mekanisme pengurusan nutrien & perosak secara IOT serta kelebihannya.
 5. Memahami dan mengurus ekosistem dan tanaman menggunakan konsep IPM (Integrated Pest Management) secara IOT.
Objektif Kursus
 1. Pemindahan teknologi yang terkini kepada golongan sasar Jabatan Pertanian melalui platform kursus dan latihan.
 2. Memberikan penekanan terhadap kaedah pengurusan tanaman sayuran secara IOT (Internet Of Things).
 3. Memberikan pendedahan tentang kaedah & teknologi IOT di dalam penanaman sayuran
Syarat Tambahan
 1. Peserta telah mempunyai asas fertigasi 
 2. Berkomitmen dalam projek Hidroponik dan Fertigasi
 3. Golongan belia diutamakan
 4. Berdaftar dengan Pejabat Pertanian Daerah Yang  berdekatan
Modul/Topik Muat Turun
Hari Pertama | 26/06/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: TAKLIMAT KURSUS
: Pengenalan Kepada Internet of Things
: Komponen Internet of Things
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Sistem Pengairan Durian Konvensional
: Sistem Pengairan Berteknologi IoT bagi Tanaman Durian
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Perkongsian Usahawan Projek
Hari Ke-2 | 27/06/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: LAWATAN KE PROJEK PERTANIAN TOP FRUIT, BATU PAHAT
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: LAWATAN KE PROJEK PERTANIAN TOP FRUIT, BATU PAHAT