Carian Kursus

[ UZA0062 ] Kursus Pengurusan Keselamatan Maklumat ISMS ISO 27001 : 2022 Keperluan Baharu [ Siri 1/2023 ]

Sinopsis Kursus

ISO/IEC 27001 ISMS telah dikemas kini dan diterbitkan pada 25 Oktober 2022. Kursus ini dianjurkan bagi memberi peluang kepada organisasi melihat segala keperluan dan perubahan pada ISO/IEC 27001:2022 berbanding dengan ISO/IEC 27001:2013. 

Objektif Kursus
  1. Memahami prinsip dan konsep umum Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) untuk membolehkan penggunaan ISO/IEC 27001:2022 dalam organisasi.
  2. Menerangkan perbezaan ISO/IEC 27001 antara versi 2013 dan 2022.
  3. Melaksanakan dasar ISMS yang diperlukan untuk pengurusan keselamatan aset dan maklumat organisasi.
Syarat Tambahan

Peserta mestilah mempunyai pengetahuan asas di dalam ISO/IEC 27001:2022

Modul/Topik
Hari Pertama | 29/08/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: 27001:2022 Keperluan Klausa 4 – Klausa 6
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: 27001:2022 Keperluan Klausa 7 - 10
Hari Ke-2 | 30/08/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Kawalan Keselamatan Maklumat (Annex A.5 – A.6)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kawalan Keselamatan Maklumat (Annex A.7 – A.8)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pernyataan Pemakaian/Statement of Aplicability (SoA)