Carian Kursus

[ DDA0079 ] Kursus Kemahiran Komunikasi Pengembangan Berkesan Zon Timur [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Pusat Latihan dan Pembangunan Pengembangan (PLPP) Wilayah Timur, Besut, Terengganu akan menganjurkan Kursus Kemahiran Komunikasi Pengembangan Berkesan Zon Timur pada 24 -26 September 2024 secara DALAM TALIAN. Kursus ini merupakan kategori teknikal pertanian. Kursus ini terbuka kepada kakitangan Jabatan Pertanian sahaja. Modul kursus ini telah disediakan oleh Bahagian Pengembangan Pertanian, Jabatan Pertanian.

Objektif Kursus
  1. Mengaplikasikan teknik komunikasi secara berkesan dalam aktiviti pengembangan.
  2. Meningkatkan keyakinan dan keterampilan diri dalam komunikasi dengan golongan sasar.
Syarat Tambahan

TERBUKA KEPADA KAKITANGAN JABATAN PERTANIAN SAHAJA.

Modul/Topik
Hari Pertama | 24/09/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan kepada komunikasi.
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Memahami komunikasi di tempat kerja.
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kepentingan Komunikasi Dalam Program Pengembangan
: Komunikasi lisan yang berkesan.
Hari Ke-2 | 25/09/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Kemahiran Bahasa Tubuh (Komunikasi Bukan Lisan)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kemahiran mendengar.
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Membina Keyakinan Berkomunikasi
: Pengenalan Keterampilan Diri
Hari Ke-3 | 26/09/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Tatacara Penampilan 1 : Penampilan Fizikal
: Tatacara Penampilan 2 : Penampilan Penggayaan & Tatahias.
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Penampilan dan pemilihan pakaian mengikut kesesuaian acara.
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Latihan Pengembangan di Kawasan.