Carian Kursus

[ UZA0004 ] Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan [ Siri 2/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kursus secara hands on bab demi bab seawal Bab Pertama: Penerimaan Aset Alih sehingga Bab Akhir: Kehilangan dan Hapus kira Aset Alih.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan hubungkait pengurusan aset dengan aspek pengurusan kewangan yang lain berdasarkan tatacara pengurusan kewangan;
  2. Menerangkan perbezaan definisi aset alih dan aset tak alih berdasarkan Pekeliling Perbendaharaan- Aset Alih dan Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan; dan
  3. Menerangkan peranan Unit Pengurusan Aset Kementerian berdasarkan Pekeliling Perbendaharaan – Aset Alih.
Syarat Tambahan

Keutamaan kepada Pegawai / Urus setia Aset Jabatan.

Modul/Topik
Hari Pertama | 14/02/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PENDAHULUAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: PENGGUNAAN DAN PENYIMPANAN
Hari Ke-2 | 15/02/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PEMERIKSAAN
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: PENYELENGGARAAN
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: PINDAHAN DAN PELUPUSAN
Hari Ke-3 | 16/02/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: KEHILANGAN
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: KAJIAN KES