Carian Kursus

[ KFA0017 ] Kursus Sustainable Development Goals [ Siri 1/2021 ]

Sinopsis Kursus

Penganjuran kursus ini adalah selaras dengan komitmen Malaysia bagi Agenda 2030, Sustainable Development Goals, United Nations Summit, New York pada tahun 2015. Negara-negara yang telah memberikan komitmen diharap dapat melaksana dan memberi keutamaan kepada objektif dan penanda aras universal untuk mencapai Agenda 2030.  

Di Malaysia, elemen berkaitan SDGs ini telah terangkum di dalam Rancangan Malaysia Ke-11 (RMKe-11) dan Kajian Separuh Penggal RMKe-11, agar Malaysia kekal berdaya saing di peringkat global. Pelaksanaannya juga adalah selari dengan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 (WKB). Kursus ini ditawar agar perkembangan hala tuju pembangunan negara selari dengan Matlamat Pembangunan Mampan (SDGs).

Objektif Kursus
  1. Di akhir kursus, peserta akan dapat: i. Menyenaraikan Matlamat Pembangunan Mampan (SDGs) daripada matlamat pertama hingga ke matlamat ke-17. ii. Menjelaskan pengetahuan dan kemahiran mengenai fokus SDGs ke dalam pengurusan aktiviti harian peserta sama ada di tempat kerja atau kehidupan mereka. iii. Mengenal pasti hala tuju dan pelaksanaan semasa bagi matlamat-matlamat SDGs di Malaysia.
Modul/Topik Muat Turun
Hari Pertama | 17/08/2021 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Introduction to SDG
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: SDG Implementation in Malaysia
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: SDG Indicators
Hari Ke-2 | 18/08/2021 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: The United Nation's Milestone
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Focus: Inclusivity G1: No Poverty G2: Zero Hunger G5: Gender Equality G10: Reduced Inequalities
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Focus: Well-Being G3: Good Health and Well-Being G11: Sustainable Cities and Communities G16: Peace, Justice and Strong Institutions
Hari Ke-3 | 19/08/2021 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Focus: Environment & Natural Resources: G6: Clean Water and Sanitation G7: Affordable and Clean Energy G12: Responsible Consumption and Production G13: Climate Action G14: Life below Water G15: Life on Land
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Focus: Economic Growth G8: Decent Growth and Economic Growth G9: Indsutry, Innovation and Infrastructure G17: Partnerships for the Goals
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Focus: Human Capital G4: Quality Education