Carian Kursus

[ KCA0016 ] Kursus Pengurusan Projek ICT [ Siri 3/2022 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini memberi pendedahan kepada penggunaan Garis Panduan Pengurusan Projek ICT Sektor Awam (PPrISA) yang dikeluarkan oleh MAMPU bagi tujuan menguruskan projek ICT. Sesi ceramah dan hands-on akan dijalankan secara dalam talian

Objektif Kursus
  1. Menerangkan komponen-komponen dalam pengurusan projek ICT berdasarkan Panduan Pelaksanaan Pengurusan Projek ICT Sektor Awam
  2. Memberi panduan penyediaan Dokumen Permulaan Projek dan Pelan Pengurusan Projek berdasarkan PPrISA
Modul/Topik
Hari Pertama | 22/11/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Projek ICT
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Fasa 1- Permulaan - Dokumen Permulaan Projek (DPP)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penyediaan Dokumen Permulaan Projek (DPP)
Hari Ke-2 | 23/11/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Fasa 2- Perancangan - Dokumen Pelan Pengurusan Projek (PPP)
: 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Fasa 2- Perancangan - Dokumen Pelan Pengurusan Projek (PPP)
Hari Ke-3 | 24/11/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pembentangan Kumpulan: Pelan Pengurusan Projek
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Fasa 3- Fasa Pelaksanaan & Kawalan Projek
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Fasa 4- Penamatan Projek