Carian Kursus

[ KEA0004 ] KURSUS NEGARA BANGSA [ Siri 7/2021 ]

Sinopsis Kursus

"Pembinaan negara bangsa merupakan matlamat utama sesebuah negara dan boleh dianggap sebagai kemuncak kejayaan bagi sesebuah negara, pentadbiran serta penduduknya.- Mohamad Rodzi Abdul Razak: (2009) 
Kursus Negara Bangsa dilaksanakan bagi memberi pengetahuan mengenai pembinaan Negara Bangsa Malaysia menurut Perlembagaan Persekutuan, Rukun Negara dan sejarah. Konsep-konsep penting pembinaan negara bangsa yang dibincangkan antara lain adalah seperti asimilasi, integrasi, patriotisma, pembentukan jati diri, hubungan etnik dan pengurusan perpaduan.

Objektif Kursus
  1. Pada akhir kursus peserta akan dapat; Membincangkan mengenai konsep-konsep penting pembinaan Negara Bangsa Malaysia;
  2. Mengenalpasti faktor-faktor pemangkin dan penghalang pembinaan Negara Bangsa Malaysia;
  3. Mengenalpasti dan mencadangkan idea-idea baharu dalam usaha berterusan pembinaan Negara Bangsa Malaysia.
Brosur/Dokumen
Modul/Topik
Hari Pertama | 22/09/2021 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pembinaan Negara Bangsa
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Perlembagaan Persekutuan Pasak Negara Bangsa
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Perpaduan dan Integrasi Nasional