Carian Kursus

[ KNA0016 ] Kursus Human Resource Champions: Pengurusan Persaraan [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kefahaman berhubung segala aspek perkhidmatan pegawai, bermula dari pelantikan sehingga penamatan perkhidmatan, serta memantapkan kompetensi sebagai Pengurus Sumber Manusia di kementerian/ jabatan/ agensi

Objektif Kursus
  1. Meningkatkan kefahaman berhubung segala aspek perkhidmatan pegawai, bermula dari pelantikan sehingga penamatan perkhidmatan, serta memantapkan kompetensi sebagai Pengurus Sumber Manusia di kementerian/ jabatan/ agensi
  2. Menambah pengetahuan di samping turut berkongsi mengenai perkembangan semasa dan isu-isu terkini dalam PSM sektor awam
  3. Mewujudkan jaringan kerjasama (networking) di antara Pengurus-pengurus Sumber Manusia di kementerian/ jabatan/ agensi
Syarat Tambahan

Keutamaan diberikan kepada penjawat awam yang terlibat dalam pengurusan sumber manusia di Kementerian/jabatan/agensi

Modul/Topik
Hari Pertama | 16/03/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Kepada Skim Pencen Sektor Awam
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Faedah-faedah Persaraan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Faedah-faedah Terbitan
Hari Ke-2 | 17/03/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Gantian Cuti Rehat, Kaedah Pengumpulan dan Perkiraan GCR
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Percantuman Perkhidmatan Lepas, PTB dan Faedah Perubatan Kepada Pesara
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penyediaan Dokumen Persaraan