Carian Kursus

[ SZA0061 ] Kursus Pengaturcaraan (Lanjutan) [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini merupakan lanjutan daripada Kursus Pengaturcaraan (Pertengahan) yang telah diadakan pada 4 hingga 6 Mac 2024 yang lalu. Peserta dari Kursus Pengaturcaraan (Pertengahan) terpilih secara automatik untuk menghadiri Kursus Pengaturcaraan (Lanjutan) namun sekiranya peserta tidak dapat hadir ke Kursus Lanjutan, peluang akan dibuka kepada calon lain. Calon perlu mengetahui tentang pengaturcaraan PHP, sekurang-kurangnya hingga ke Operasi CRUD (Create, Read, Update dan Delete).

Objektif Kursus
  1. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran peserta tentang asas penggunaan bahasa pengaturcaraan PHP dan framework Laravel dalam pembangunan sistem aplikasi.
  2. Meningkatkan pengetahuan peserta berkaitan asas-asas pengaturcaraan PHP dalam pembangunan sistem berasaskan web.
  3. Meningkatkan pengetahuan asas penggunaan framework Laravel/Flutter dalam pembangunan sistem berasaskan peranti mudah alih.
  4. Membentuk peserta yang lebih berkeyakinan dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam pembangunan sistem aplikasi di agensi masing-masing.
Syarat Tambahan
  1. Komputer ada disediakan di Makmal Jati namun peserta digalakkan untuk membawa komputer riba sendiri.
  2. Peserta wajib membawa sepasang pakaian sukan untuk aktiviti riadah.
Modul/Topik
Hari Pertama | 22/04/2024 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Introduction to Laravel | Laravel Ecosystem | Project Briefing
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Training Pre-Requisite | PHP Artisan | Composer & Packagist
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Migration, Seeder and Faker | Laravel Tinker | Model Design
SESI 4 : 05.00 Petang - 7.00 Petang
: Model Design
Hari Ke-2 | 23/04/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: ORM Eloquent | Laravel Routing & Middleware
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Controller | Traits
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Validation | Templating Engine - Blade
SESI 4 : 05.00 Petang - 7.00 Petang
: Job Queue
Hari Ke-3 | 24/04/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Project Exploration & Completion
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Laravel as API
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Error Handling | JSON Web Token