Carian Kursus

[ KCA0007 ] Kursus Analyzing and Visualizing Data Using Excel [ Siri 1/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini memberi pendedahan kepada penggunaan perisian Microsoft Excel sebagai satu tools dalam membuat analisis data. Sesi ceramah dan hands-on akan dijalankan secara dalam talian (online) menggunakan aplikasi Zoom. Peserta yang memohon kursus ini perlu memiliki pengetahuan asas kepada penggunaan perisian Microsoft Excel versi 2013 dan ke atas. 

Objektif Kursus
  1. Mengaplikasikan formula, functions dan list bagi manipulasi data dengan betul menggunakan perisian Microsoft Excel.
  2. Menghasilkan rekabentuk paparan visual dan carta dalam bentuk dashboard dengan betul menggunakan perisian Microsoft Excel.
Brosur/Dokumen
Syarat Tambahan

PERINGATAN: Kursus ini akan dijalankan secara dalam talian (online) sepenuhnya. Peserta yang berjaya akan dimaklumkan melalui emel. Pautan mengikuti kursus hanya akan diberikan kepada peserta yang berjaya sahaja.

Modul/Topik
Hari Pertama | 13/06/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Excel Environment
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Excel Basic Formula
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Using Advance Formula Part 1
Hari Ke-2 | 14/06/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Using Advance Formula Part 2
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Using Advance Formula Part 3
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Excel Charts
Hari Ke-3 | 15/06/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Developing Data Model for Dashboards
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Dashboards Concepts
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pivot Table Driven Dashboards