Carian Kursus

[ EAA0025 ] BENGKEL PENYEDIAAN GARIS PANDUAN/ GAHP PENTERNAKAN ARNAB PEDAGING (TERBUKA) [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

BENGKEL PENYEDIAAN GARIS PANDUAN/GAHP ARNAB PEDAGING

LATAR BELAKANG

 1. Bengkel ini bertujuan untuk menjadi platform perkongsian pengetahuan dan pengalaman antara para pakar industri, penternak, penyelidik, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam membangunkan panduan yang relevan dan efektif bagi pertumbuhan dan pembangunan sektor ternakan arnab pedaging di Malaysia.
 2. Bengkel ini juga diharap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dalam sektor ternakan arnab pedaging dengan membangunkan panduan yang membolehkan penternak untuk meningkatkan produktiviti dan keberlanjutan penternakan mereka.
 3. Meningkatkan Standard Keselamatan dan Kualiti Makanan: Dengan adanya garis panduan yang jelas dan komprehensif, standard keselamatan dan kualiti makanan dalam penternakan arnab pedaging dapat dipertingkatkan, menjadikan produk arnab pedaging Malaysia lebih selamat dan berkualiti tinggi.
 4. Menggalakkan Inovasi dan Pembangunan Teknologi: Kursus ini akan menggalakkan peserta untuk mencari kaedah inovatif dan menerapkan teknologi terkini dalam operasi penternakan arnab pedaging, membantu dalam meningkatkan keberkesanan dan keberlanjutan industri.
 5. Meningkatkan Kompetensi Penternak: Dengan peningkatan pengetahuan dan kemahiran melalui kursus ini, penternak arnab pedaging akan menjadi lebih kompeten dalam pengurusan ternakan, pengeluaran makanan, dan pemprosesan, menyumbang kepada pertumbuhan sektor ternakan secara keseluruhan.
 6. Memenuhi Kepentingan Pihak Berkepentingan: Kursus ini akan memenuhi keperluan pihak berkepentingan dalam industri ternakan arnab pedaging di Malaysia, termasuk penternak, penyelidik, pengeluar makanan, dan pengawal keselamatan makanan, dengan menyediakan panduan yang relevan dan berguna bagi semua pihak.
 7. Mendorong Pematuhan kepada Piawaian Tempatan dan Antarabangsa: Dengan adanya panduan yang jelas dan komprehensif, industri ternakan arnab pedaging Malaysia akan dapat mematuhi piawaian tempatan dan antarabangsa dalam pengeluaran dan pengendalian arnab pedaging, membantu dalam memperluas pasaran eksport dan meningkatkan imej industri secara keseluruhan.
Objektif Kursus
 1. Menyusun Garis Panduan yang Komprehensif: Memberi peluang kepada peserta untuk bersama-sama menyusun garis panduan yang komprehensif dan sesuai dengan keperluan serta konteks penternakan arnab pedaging di Malaysia.
 2. Memahami Standard Kualiti dan Keselamatan Makanan: Memastikan peserta memahami standard kualiti dan keselamatan makanan yang perlu dipatuhi dalam penternakan arnab pedaging untuk memastikan produk akhir memenuhi piawaian tempatan dan antarabangsa.
 3. Memperkukuh Pengetahuan tentang Amalan Terbaik: Meningkatkan pengetahuan peserta tentang amalan terbaik dalam bidang penternakan arnab pedaging, termasuk aspek pengurusan ternakan, pemakanan, pemeliharaan kesihatan, dan pemprosesan.
 4. Menggalakkan Inovasi dan Pembangunan Teknologi: Merangsang peserta untuk menggalakkan inovasi dan pembangunan teknologi dalam penternakan arnab pedaging, dengan menekankan penggunaan teknologi terkini untuk meningkatkan keberkesanan dan keberlanjutan operasi.
 5. Membangunkan Kemahiran Penyusunan Panduan: Memperkukuh kemahiran peserta dalam menyusun panduan praktikal dan mudah difahami bagi penternak arnab pedaging, termasuk format penyampaian yang berkesan dan strategi pelaksanaan yang efisien.
Syarat Tambahan

SASARAN PESERTA

Kakitangan DVS

 1. Pegawai Unit Aneka Haiwan DVS
 2. Pegawai Seksyen Rundincara dan Kepastian Kualiti DVS
 3. Pegawai Seksyen Kebajikan Haiwan DVS

Pemain Industri/ Golongan sasar

 1. Pensyarah UPM
 2. Wakil Persatuan Arnab Pedaging
 3. Penternak Arnab Pedaging

Syarat Tambahan:

 1. Pendaftaran kakitangan DVS/ KPKM (federal) adalah melalui portal; Sistem Profil Latihan KPKM Sistem Profil Latihan V2 (kpkm.gov.my)
 2. Pendaftaran kakitangan DVS Negeri & PENTERNAK/ ORANG AWAM adalah melalui portal Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) JPA Malaysia https://www.dtims.intan.my/login
 3. Sijil kehadiran hanya akan diberi kepada peserta yang lengkap menyelesaikan program dan menjawab penilaian kursus pada hari terakhir program.
 4. Penginapan: tidak disediakan 
 5. Makan minum: disediakan semasa program
 6. Pengangkutan: sendiri
 7. Anjuran: UAH BPIT DVS Putrajaya
 8. Urusetia: uah@dvs.gov.my; DR. NURLIYANA BINTI MEOR ABDULLAH 0388702463, Jue 03-88702454, ISMAYANTE BINTI RAMLI 0388702459, FARIDATUL ASHIKIN BINTI KUNHI MAIDIN 0388702469
Modul/Topik Muat Turun
Hari Pertama | 16/07/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: OVERVIEW INDUSTRI ARNAB PEDAGING
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: PERBINCANGAN DALAM KUMPULAN
Hari Ke-2 | 17/07/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PEMBENTANGAN DALAM KUMPULAN